Sektörel Paydaşlık Yönetmeliği Nedir

Sektörel paydaş yönetmeliği Türkiye Müteahhitler Birliği için hazırlanan başvuru ve işleyiş talimatlarıdır. Bir şirketin amacını gerçekleştirmek için doğrudan veya olaylı olarak konulara tabi olan özel veya tüzel kişiliklere sektörel paydaş denir. Sektörel paydaşlar sponsor olup ücretini ödeyerek bu sisteme dahil olurlar. Her paydaş Türkiye Müteahhit Birliğine üye olmak zorundadır. Paydaşlık süreci 1 yıldır ve süre sonunda üyelik otomatik olarak düşmektedir.

 Yönetmeliğin Özeti

Yönetmelik 12 maddeden oluşur. Bu maddeler paydaşlığa dair her bilgiyi içerisinde barındırmaktadır. Yönetmelikte çeşitli haklar, usuller ve işleyişler yer almaktadır. Yürürlük tarihi 08.03.2012’dir. Dernek Tüzüğü’nün 22. maddesine binaen hazırlanmış olup yönetmeliğin kapsamadığı konular için Yönetim Kurulu Kararının uygulanacağı belirtilir.

Yönetmeliğinin İçeriği Nedir?

Bu yönetmelik sektörel paydaşlık için hakları belirtir. Bu haklar için süre tanımlamaları ve üyelik durumuna ilişkin detaylar mevcuttur. Ayrıca bu haklara sahip olmak için başvuru yapılması gerektiği bu başvurunun yapılması için aranan şartları belirtir. Bu şartlara uygun olan kişilikler belgeleri tamamlayarak üyeliğe geçiş yapabilir. Bu üyelik sürecinin nasıl işleyeceği de yönetmeliğin içeriğinde mevcuttur. Ayrıca üyelik için sponsorluk ücretinin ne kadar olacağı ve hangi aralıklarla ödenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu süreçte başvuranın bilgileri gizlilik esasına göre işlenir, değerlendirme yapılır. Bu arada değerlendirme sürecinin nasıl işleyeceğine ve başvuru kabulünün ne kadar süreceğine dair detaylar ile üyelik başvurusunun reddedilmesi halinde ise nasıl bir süreç olacağı yönetmelikte mevcuttur. Yönetmelik üyelere bazı taahhütler sunmakla birlikte üyeliğin kabul olması halinde hangi şartlara uyması gerektiği de belirtilmektedir. Ayrıca iki ana madde halinde üyelerin yararlanabileceği genel hizmetler ile özel hizmetler belirtilmiştir. Yönetmeliğe göre belirtilen genel ve özel hizmetlerin gerektiği takdirde Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından genel sekreterlikçe değiştirilebileceği de yer almaktadır.